//Công văn - Nghị định

NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG GẶP KHI LÀM BÁO CÁO VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ CỦA KẾ TOÁN

By |2019-07-31T11:04:31+07:00July 22nd, 2019|Công văn - Nghị định, Kế toán, Tài liệu kế toán|

Thông thường khi làm báo cáo thuế hay quyết toán thuế, các kế toán thuế nếu chưa có kinh nghiệm nhiều sẽ

Hướng dẫn hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu – Tài khoản 521

By |2019-07-31T11:07:30+07:00July 22nd, 2019|Công văn - Nghị định, Tài liệu kế toán|

Hướng dẫn Cách hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu – Tài khoản 521 Để hạch toán các khoản