/Chuyên mục kế toán
Chuyên mục kế toán2018-07-01T15:52:52+07:00

Quy định về định mức tiêu hao nguyên vật liệu nhiên liệu

Categories: Tài liệu kế toán|Tags: |

Quy định về định mức tiêu hao nguyên vật liệu nhiên liệu Hướng dẫn cách xác định định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa để

Hướng dẫn cách kê khai thuế nhà thầu nước ngoài qua mạng

Categories: Tài liệu kế toán|Tags: |

Hướng dẫn cách kê khai thuế nhà thầu nước ngoài qua mạng Kê khai thuế nhà thầu như thế nào? Hướng dẫn cách kê khai thuế nhà thầu nước ngoài trực

Hướng dẫn các bước đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử 

Categories: Tài liệu kế toán|Tags: |

Hướng dẫn các bước đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử  Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy nộp tiền (GNT) vào

Phân Bổ Thuế GTGT Đầu Vào Được Khấu Trừ Khi Doanh Nghiệp Sản Xuất, Kinh Doanh Mặt Hàng Chịu Thuế Và Không Chịu Thuế

Categories: Tài liệu kế toán|

PHÂN BỔ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ KHI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, KINH DOANH MẶT HÀNG CHỊU THUẾ VÀ KHÔNG CHỊU THUẾ CÂU HỎI: Nếu doanh nghiệp đồng thời sản

Chia sẻ những kỹ năng kinh nghiệm quyết toán thuế TNDN với cơ quan thuế

Categories: Tài liệu kế toán|Tags: |

Những lưu ý và Kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế Chia sẻ những kỹ năng kinh nghiệm quyết toán thuế TNDN với cơ quan thuế, những lưu ý

Cách tính khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng

Categories: Tài liệu kế toán|Tags: |

Cách tính khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức

Support
Đăng Kí Dùng Thử Ngay
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.