CIIBOS-VN

We do have great people for your next great project

CIIBOS được khởi nguồn bởi Thạc Sĩ khoa học máy tính, Ông Phan Nam Anh – Nguyên Giám Đốc Công ty phần mềm VNPT miền Nam, và Kĩ sư phần mềm Ông Lê Thành Đức, giảng viên ngành Khoa học máy tính tại Đại Học Macquarie – Sydney Australia  chuyên về nghiên cứu các công nghệ Mobile và nền tảng Unity Engine.

CIIBOS-VN chính thức được mở tại Việt Nam vào năm 2016, và đây cũng là nơi toàn bộ team kĩ thuật phát triển sản phẩm và chăm sóc khách hàng hoạt động tại Việt Nam. Các lĩnh vực được CIIBOS phát triển và mở rộng như: lập trình phần mềm ứng dụng vào quản lý toàn diện doanh nghiệp Passport2IT SME ERP và ứng dụng vào quản lý cửa hàng – chuỗi cửa hàng Passport2IT POS, gia công phần mềm, mở rộng thêm các chức năng theo đặc thù từng doanh nghiệp…

Giải pháp phần mềm đóng gói

Passport2IT SME ERP là phần mềm chuyên về quản lý doanh nghiệp và Passport2IT POS là phần mềm chuyên về quản lý cửa hàng – chuỗi cửa hàng là 2 sản phẩm đóng gói được phát triển bởi CIIBOS-VN. Các sản phẩm này được nghiên cứu, thiết kế và phát triển dựa trên chuẩn mực của nhà nước, đáp ứng các yêu cầu khác nhau của khách hàng và được kế thừa một nền tảng công nghệ tiên tiến, các quy trình chặt chẽ trong việc vận hành và quản lý từ các nước phát triển.

Chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của khách hàng

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng của khách hàng, CIIBOS-VN nhận gia công, mở rộng thêm các chức năng theo đặc thù từng doanh nghiệp trên chính sản phẩm của mình.

Tư vấn giải pháp và gia công phần mềm

Với đội ngũ nhân sự có chuyên môn  nghiệp vụ sâu trên các lĩnh vực: phần mềm quản lý cảng biển, logistics, tài chính – kế toán, ERP, Data mining, Business Intelligent…, và lập trình viên cứng về kĩ thuật  thì CIIBOS-VN hiện là đối tác triển khai của RBS Australia và Cargo WiseOne Australia trong việc tìm kiếm khách hàng và triển khai các giải pháp quản lý cảng biển, quản lý logistics chuyên nghiệp tại thị trường Việt Nam

Why Work With Us

Dedication • Transparency • Profession

Sự chuyên nghiệp dựa trên một nền tảng nhân sự  tận tâm chất lượng để tạo ra uy tín cho những sản phẩm của CIIBOS-VN

Phan Nam Anh
Phan Nam AnhCEO & Founder
Dalat University of Science
Master Degree in Computer Science
HCMC University of Technologies
Master of Management Information System
Former Director of VNPT Software South Vietnam Region
Duc Lee
Duc LeeFounder & Director
Macquarie University
Computer Science, Computer Software Engineering
Australian Certified Technologiest
Australian Computer Society License 3110551
Professional Experience
10 years experience in consulting and developing large scale IT system worldwide

Phuc Quang
Phuc QuangProject Manager
HCMC University of Science
Bachelor of Science in Information Technology
Promatica AS Ltd.
Certificate of “Advanced WPF
Custom Controls, WPF Design
Patterns & Expression Blend”

Project tiêu biểu của CIIBOS-VN

“I had chance to work with Duc at BTP on 2013 and was palpable the Duc´s expertise and skills according all things that he proposed to do.
Technical Ability with systems, development plataforms and database methodology are another characteristics that I could see about Duc.
I realy recomend this guy”

Erick Freitas Santos
TRUSTED BY FAMOUS BRANDS

Let’s Work Together

TELL ME MORE ABOUT YOUR PROJECT

CIIBOS Vietnam Ltd.,

with ambition to be:

The Center of IT Innovation and Business Operation Solutions