/Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm
Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm2018-05-25T09:16:12+07:00

Tài liệu và Video hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý Passport2IT – ERP

0.Tổng Quát Về Chức Năng Phần Mềm Passport2IT-ERP

Trọn bộ giải pháp phần mềm Passport2IT - ERP bao gồm 15 phân hệ: Phân hệ quản lý khách hàng CRM Phân hệ quản lý báo giá Quotation Phân hệ quản lý công việc Task Phân hệ quản lý kế toán Accounting Phân hệ quản lý bán lẻ POS Phân

4.Tổng Quát Phân Hệ Quản Lý Khách Hàng

Quản lý khách hàng, quản lý nhân viên kinh doanh, nắm được hành vi của khách hành và sự hoạt động hiệu quả của đội Sales là yếu tố sống còn cho mọi đối tượng kinh doanh. Phân hệ quản lý khách hàng trong bộ giải pháp Passport2IT ERP cho

5.Quy Trình Quản Lý Bán Hàng – Đơn Hàng

Tạo đơn hàng và quản lý đơn hàng Sau khi các thông tin về sản phẩm, giá, và kho đã được thiết lập. Người dùng có thể bắt đầu lên đơn hàng bán. Phần mô tả dưới đây là quy trình bán hàng rút gọn cho phiên bản STANDARD. Phiên

6.Tạo Đơn Hàng Trả Lại Và Quản Lý Đơn Hàng Trả Lại

Bước 1: Tạo đơn hàng trả lại Vào phân hệ CRM chọn màn hình CRM604_Tạo đơn hàng trả lại Màn hình tạo đơn hàng trả lại Nhập các thông tin: Khách hàng, Lý do trả về, Ngày trả về Chọn đơn hàng bán liên quan Bấm TẠO ĐƠN HÀNG Nhập

7.Quy Trình Mua Hàng Nhập Kho Tổng Quát

PHÂN HỆ MUA HÀNG (PURCHASING) Sau khi các thông tin về sản phẩm, giá mua, và kho đã được thiết lập. Người dùng có thể bắt đầu lên đơn đặt hàng mua và nhập hàng Quy trình nhập mua hàng có 2 quy trình Quy trình mua hàng cho phiên

Download và cài đặt phần mềm quản lý toàn diện Passport2IT SME ERP

Hướng dẫn tạo sản phẩm

Hướng dẫn tạo quy cách đóng gói và CBM của sản phẩm

Thiết lập chính sách giá cho sản phẩm

Thiết lập chính sách khuyến mãi, chiết khấu

Hướng dẫn tạo thông tin khách hàng

Hướng dẫn tạo thông tin nhà cung cấp

Hướng dẫn tạo số dư ban đầu

Hướng dẫn tạo phiếu thu - phiếu chi

Hướng dẫn thu tiền theo đơn hàng bán, thanh toán nhà cung cấp

Quy Trình Bán Hàng Đơn Giản

Quy Trình Mua Hàng

Thiết Lập Tài Khoản Kế Toán

Thiết Lập Số Dư Ban Đầu

Quản Lý Thu Chi

Thanh Toán Đơn Hàng Bán

Thanh Toán Đơn Hàng Mua

Tạo Và Áp Dụng Voucher

Quản Lý Cấn Trừ Công Nợ

Quản Lý Chuyển Kho Nội Bộ

Quản Lý Khóa Kho Kiểm Hàng