Nơi các bạn có thể Download các phiên bản mới nhất của gói Standard phần mềm quản lý bán hàng, POS, Kho, Kế toán toàn diện Passport2IT ERP.

Version Release Notes Download
3.0.9.100 – The Titan Series

(Major Version Upgrade – Stable Release)

 • Cập nhật các biểu mẫu kế toán theo thông tư mới nhất của BTC
 • Tính năng xuất hóa đơn điện tử trực tiếp từ phần mềm
 • Tính năng mới ở các phân hệ quản lý Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định
Download
Version Release Notes Download
2.5.0.60 – The Titan Series

(Major Version Upgrade – Stable Release)

 • Thêm mới hướng dẫn trực tiếp trên toàn bộ các phân hệ
 • Thêm mới tính năng nhắc nhở công việc trong ngày
 • Thêm mới tính năng theo dõi doanh thu và định mức kinh doanh
Version Release Notes Download
2.5.0.45 – The Titan Series

(Major Version Upgrade – Stable Release)

 • Release định kì: general enhancements + bug fixes
Version Release Notes Download
2.5.0.15 – The Titan Series

(Major Version Upgrade – Stable Release)

 • Thêm các tính năng báo cáo mới trong phân hệ Report, POS
Version Release Notes Download
2.5.0.6 – The Titan Series

(Major Version Upgrade – Stable Release)

 • Thêm các tính năng báo cáo mới trong phân hệ Report, POS
Version Release Notes Download
2.5.0.5 – The Titan Series

(Major Version Upgrade – Stable Release)

 • Release quan trọng với sự nâng cấp toàn diện các thư viện thuật toán xử lý bên dưới
 • Giao diện Dashboard được nâng cấp với nhiều tính năng mới
 • Thêm các chức năng tìm kiếm, nhanh và thân thiện hơn với người dùng
 • Nâng cấp tốc độ xử lý trên thiết bị màn hình Touch Screen
 • Thêm mới chức năng Treemap trên Dashboard
 • Thêm mới chức năng tìm kiếm ORDER, PRODUCT, DELIVERY INSTRUCTION nhanh trên màn hình chính
 • Nâng cấp tính năng cho Module Dashboard, có thể kết nối trực tiếp với hệ thống cloud Database của Google, AWS, Microsoft Aruze… cho các tính năng về Data mining.
Version Release Notes Download
2.5.0.0 – The Titan Series

(Major Version Upgrade)

 • Release quan trọng với sự nâng cấp toàn diện các thư viện thuật toán xử lý bên dưới
 • Giao diện Dashboard được nâng cấp với nhiều tính năng mới
 • Thêm các chức năng tìm kiếm, nhanh và thân thiện hơn với người dùng
 • Nâng cấp tốc độ xử lý trên thiết bị màn hình Touch Screen
 • Thêm mới chức năng Treemap trên Dashboard
 • Thêm mới chức năng tìm kiếm ORDER, PRODUCT, DELIVERY INSTRUCTION nhanh trên màn hình chính
 • Nâng cấp tính năng cho Module Dashboard, có thể kết nối trực tiếp với hệ thống cloud Database của Google, AWS, Microsoft Aruze… cho các tính năng về Data mining.
Version Release Notes Download
2.1.2.109- The Apollo+ Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Nâng cấp các tính năng trong phân hệ quản lý sản xuất, so sánh nguyên liệu lý thuyết và thực tế
 • Ghi nhận giá trị nguyên liệu hao hụt
 • Chức năng tìm kiếm nâng cao
 • Nâng cấp các tiện ích và quản lý hình ảnh và file đính kèm
 • Nâng cấp các tính năng in báo cáo kế toán
Version Release Notes Download
2.1.2.108- The Apollo+ Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Nâng cấp các chức năng mới cho phân hệ quản lý công việc
 • Chức năng tự tạo Task nhắc nhở
 • Tính năng lên đơn Xuất nhập khẩu
 • Tính năng lương thuế
Version Release Notes Download
2.1.2.106- The Apollo+ Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Nâng cấp các chức năng mới cho phân hệ quản lý công việc
 • Chức năng tự tạo Task nhắc nhở
 • Tính năng lên đơn Xuất nhập khẩu
 • Tính năng lương thuế
Version Release Notes Download
BETA – NOT OFFICIAL RELEASE 2.1.2.98- The Apollo+ Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Nâng cấp các chức năng mới cho phân hệ quản lý công việc
 • Chức năng tự tạo Task nhắc nhở
 • Tính năng lên đơn Xuất nhập khẩu
 • Tính năng lương thuế
Version Release Notes Download
BETA – NOT OFFICIAL RELEASE 2.1.2.95- The Apollo+ Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Nâng cấp các chức năng mới cho phân hệ quản lý công việc
 • Nâng cấp các tính năng mới về trong phân hệ lên đơn hàng
 • Thêm tính năng tách biệt lương cho nhân viên đang làm, và đã nghỉ việc
 • Thêm tính năng hiển thị ngày làm việc, ngày nghỉ của nhân viên lên lịch
 • Nhiều cập nhật và tuneup khác
Version Release Notes Download
2.1.2.93- The Apollo+ Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Nâng cấp các chức năng mới cho phân hệ quản lý công việc
 • Nâng cấp các tính năng mới về trong phân hệ lên đơn hàng
 • Thêm tính năng tách biệt lương cho nhân viên đang làm, và đã nghỉ việc
 • Thêm tính năng hiển thị ngày làm việc, ngày nghỉ của nhân viên lên lịch
 • Nhiều cập nhật và tuneup khác
Version Release Notes Download
2.1.2.90- The Apollo+ Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Nâng cấp các chức năng mới cho phân hệ quản lý công việc nhân viên
 • Nâng cấp các tính năng về dự báo nhu cầu kho
Version Release Notes Download
2.1.2.88 – The Apollo+ Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Nâng cấp các chức năng mới cho phân hệ quản lý công việc nhân viên
 • Nâng cấp các tính năng về dự báo nhu cầu kho
Version Release Notes Download
2.1.2.87 – The Apollo+ Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Nâng cấp các chức năng mới cho phân hệ quản lý công việc nhân viên
 • Nâng cấp các tính năng về dự báo nhu cầu kho
Version Release Notes Download
2.1.2.80 – The Apollo+ Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Nâng cấp các chức năng mới cho phân hệ quản lý báo giá
 • Nâng cấp thêm các hình thức thanh toán trong phân hệ bán lẻ
 • Thêm các báo cáo về doanh số nhân viên kinh doanh
 • Thêm các dashboard về target nhân viên kinh doanh
Version Release Notes Download
2.1.2.78 – The Apollo+ Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Nâng cấp các chức năng mới cho phân hệ quản lý báo giá
 • Nâng cấp thêm các hình thức thanh toán trong phân hệ bán lẻ
 • Thêm các báo cáo về doanh số nhân viên kinh doanh
 • Thêm các dashboard về target nhân viên kinh doanh
Version Release Notes Download
2.1.2.70 – The Apollo+ Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Nâng cấp các chức năng mới cho phân hệ quản lý báo giá
 • Nâng cấp thêm các hình thức thanh toán trong phân hệ bán lẻ
 • Thêm các báo cáo về doanh số nhân viên kinh doanh
 • Thêm các dashboard về target nhân viên kinh doanh
Version Release Notes Download
2.1.2.58 – The Apollo+ Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Cập nhật các phiên bản dịch tiếng Anh
 • Cập nhật các báo cáo kế toán theo chuẩn thông tư
 • Thêm báo cáo hoạt động kinh doanh
Version Release Notes Download
2.1.2.45 – The Apollo+ Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Cập nhật các phiên bản dịch tiếng Anh
 • Cập nhật các báo cáo kế toán theo chuẩn thông tư
 • Thêm báo cáo hoạt động kinh doanh
Version Release Notes Download
2.1.2.40 – The Apollo+ Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Cập nhật các Dashboard cho việc quản lý nhân sự
 • Cập nhật các quy trình mới cho kinh doanh và sản xuất
 • Thêm các báo cáo trong phân hệ bán hàng
Version Release Notes Download
2.1.2.30 – The Apollo+ Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Cập nhật các Dashboard cho việc quản lý nhân sự
 • Cập nhật các quy trình mới cho kinh doanh và sản xuất
 • Thêm các báo cáo trong phân hệ bán hàng
Version Release Notes Download
2.1.2.20 – The Apollo+ Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Cập nhật các Dashboard cho việc quản lý nhân sự
 • Cập nhật các quy trình mới cho kinh doanh và sản xuất
 • Thêm các báo cáo trong phân hệ bán hàng
Version Release Notes Download
2.1.2.15 – The Apollo+ Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Cập nhật các báo cáo kế toán mới theo chuẩn Kế Toán VN 2018
 • Cập nhật tính năng mới cho phân hệ quản lý kho
 • Cập nhật tính năng mới cho phân hệ quản lý bán hàng
 • Thêm các Dashboard thống kê phân tích
Version Release Notes Download
2.1.2.10 – The Apollo+ Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Thêm các Dashboard thống kê phân tích
 • Thêm các tính năng quản lý sales
Version Release Notes Download
2.1.2.9 – The Apollo+ Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Cập nhật các báo cáo kế toán mới theo chuẩn Kế Toán VN 2018
 • Cập nhật tính năng mới cho phân hệ quản lý kho
 • Cập nhật tính năng mới cho phân hệ quản lý bán hàng
 • Thêm các Dashboard thống kê phân tích
Version Release Notes Download
2.1.1.8 – The Apollo Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Bản nâng cấp định kì
 • Cập nhật chức năng mới cho phân hệ bán hàng
Version Release Notes Download
2.1.1.0 – The Apollo Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Bản nâng cấp định kì
Version Release Notes Download
2.1.0.0 – The Apollo Series

(Phiên bản Online cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

 • Version riêng cho doanh chủ quan tâm và muốn có trải nghiệm dùng thử.
 • Toàn bộ thiết lập sau khi nhận được email kích hoạt là trong 5 phút.
 • Trong quá trình dùng thử, bạn vẫn nhận được các nâng cấp về tính năng miễn phí
Version Release Notes Download
2.0.0.6 – The Cratus Series
 • Tăng tốc độ xử lý trên phân hệ bán hàng.
 • Nâng cấp các tính năng về bảo mật.
 • Nâng cấp thuật toán tìm kiếm.
 • Thêm các mẫu báo cáo và dashboard mới