Passport2IT News2018-06-16T10:12:14+07:00

Passport2IT News

September 2018

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QMS) LÀ GÌ? – ISO 9001 & NHỮNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁC

By |

Hệ thống quản lý chất lượng (Quality management system - QMS) là một hệ thống hợp thức hóa các quy trình, thủ tục và trách nhiệm để đạt được những chính sách và

August 2018

Load More Posts
Support
Đăng Kí Dùng Thử Ngay
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.