Quản lý sản phẩm là một phân hệ được CIIBOS-VN đầu tư rất nhiều, chúng tôi có thể tự tin khẳng định về mặt chức năng, phân hệ này có thể đáp ứng được những yêu cầu phức tạp của việc vận hành, và hệ thống sản phẩm phức tạp. Dưới đây là một số các tính năng tiêu biểu được hỗ trợ trong gói giải pháp Passport2IT- ERP Standard

 • Cho phép thiết lập thuộc tính sản phẩm đa dạng và không giới hạn. Ví dụ một sản phẩm áo thun có nhiều màu sắc, nhiều kích cỡ và giống nhau về giá, hoặc cùng một sản phẩm áo thun, nhưng là hàng đặt cho một khách hàng riêng biệt, nên có giá riêng theo khách hàng và có thể thiết lập khung giá tùy theo số lượng.
 • Cho phép thiết lập tất cả các loại hình thuế nhập/xuất, định khoản kế toán theo nhóm sản phẩm, sản phẩm riêng biệt
 • Cho phép thiết lập không giới hạn loại hình sản phẩm: Hàng hóa, Thương mại, Dịch vụ, Công cụ Dụng cụ, Nguyên liệu
 • Cho phép xây dựng quan hệ sản phẩm theo dạng cha con. Những sản phẩm có cùng nhánh, có thể kế thừa thuộc tính của sản phẩm cha (về giá, thiết lập tài khoản về thuế, tài khoản kho, quy cách đóng gói, kích cỡ).
 • Cho phép thiết lập hình ảnh không giới hạn cho sản phẩm.
 • Cho phép thiết lập một sản phẩm được bán ở công ty/chi nhánh nào.
 • Cho phép thiết lập danh mục sản phẩm, một sản phẩm có thể thuộc nhiều danh mục (category)
 • Cho phép thiết lập khuc vực kho cho sản phẩm. Một sản phẩm có thể giới hạn chỉ nằm trong một số vị trí để giúp cho việc quản lý kho dễ dàng hơn.
 • Cho phép thiết lập định mức tồn kho cho từng sản phẩm.
 • Cho phép tạo Barcode, QRCode cho từng sản phẩm ( hỗ trợ hơn 20 chuẩn Barcode công nghiệp hiện nay). Xuất Barcode ra các định dạng khác nhau.
 • Cho phép kiểm tra, đối chiếu giá bán giữa các chi nhánh khác nhau
 • Cho phép xem chi tiết giao dịch sản phẩm theo từng khách hàng, từng loại giao dịch
 • Cho phép thiết lập danh mục nhà cung cấp cho sản phẩm
 • Cho phép thiết lập khung giá thu mủa sỉ của từng nhà cung cấp khác nhau.
 • Cho phép định nghĩa quy cách đóng gói cho từng sản phẩm: Một sản phẩm có thể được đóng gói theo nhiều quy cách như: Cái, Cây, Thùng, Kiện… Tự động chuyển đổi số lượng giữa các quy cách đóng gói.
 • Cho phép quản lý sản phẩm theo lô (Lot Number), nhập xuất kho theo lô
 • Cho phép thiết lập khối lượng, thể tích của sản phẩm để xử dụng cho mục đích lên đơn hàng vận chuyển: Tổng khối lượng và thể tích của sản phẩm vận chuyển phải nhỏ hơn giới hạn vật lý của phương tiện vận chuyển.
 • Cho phép quản lý tách biệt sản phẩm thương mại, sản phẩm do công ty sản xuất, sản phẩm dịch vụ, công cụ dụng cụ trong công ty
 • Cho phép chuyển đổi tồn kho từ sản phẩm này sang sản phẩm khác (Thanh lý sản phẩm)

Tất cả các màn hình trong phân hệ quản lý sản phẩm đều tích hợp với phân hệ Thống Kê và Báo Cáo, giúp người sử dụng có thể xem và tạo các số liệu thông kê nhanh chóng, theo thời gian thực. Và có thể chia sẽ dữ liệu giữa các người dùng với nhau.