Trải nghiệm phần mềm quản lý doanh nghiệp toàn diện Passport2IT ERP 

Đăng ký tải e-book tài liệu hướng dẫn (400+ trang) PDF file

Tên/Công Ty Của Bạn (*)

Địa Chỉ Email (*)

Số Điện Thoại (*)

Ngành nghề Kinh Doanh (*)

Ghi Chú Cho Chúng Tôi (Nếu có)

Đăng kí gói trải nghiệm 1 tháng FULL tính năng

Đăng ký gói trải nghiệm 1 tháng
Đăng ký gói STANDARD

Tích hợp hoàn toàn với hệ thống xuất Hóa Đơn Điện Tử EasyInvoice. Xuất và theo dõi hóa đơn điện tử trực tiếp từ phần mềm, tạo thành một hệ thống duy nhất quản lý toàn bộ các hoạt động của công ty

Khách hàng sử dụng phiên bản cộng đồng được nâng cấp lên các phiên bản mới với các tính năng mới được phát triển và cập nhật theo định kì.

500+ Doanh nghiệp đang sử dụng chúng tôi

Một hệ thống chung - Giảm thất thoát - Tăng năng suất

Hệ thống hóa là nền tảng để đi xa - Phần mềm là công cụ tốt cho việc hệ thống hóa

Quy trình hóa

Gia tăng kết nối

Giảm thất thoát

Tăng năng suất

Triển khai nhanh

Mở rộng dễ

Quản lý Online

Support tận tâm