Quy Trình Thiết Lập Sản Phẩm

Nếu bạn đã thiết lập các thông tin cơ bản hoàn tất, thì bạn có thể xem tiếp phần bên dưới để thiết lập thông tin sản phẩm. Nếu các thông tin cơ bản chưa được thiết lập hoàn chỉnh thì bạn cần hoàn thành các bước trong quy trinh thiết lập căn bản trước.

Trong phần này, các bạn sẽ được hướng dẫn về các chức năng:

 1. Tạo đơn vị chuẩn – Tạo danh mục sản phẩm – Tạo loại sản phẩm
 2. Tạo thông tin sản phẩm – Thiết lập sản phẩm vào khu vực kho – Thiết lập định mức tồn kho
 3. Tạo bản quy cách quy đổi
 4. Tạo giá mua sản phẩm, giá bán sản phẩm
 5. Tạo giá bán nâng cao – Thiết lập các chính sách khuyến mãi, chiết khấu

Phân hệ quản lý sản phẩm của phần mềm Passport2IT ERP cho phép bạn quản lý đa dạng thông tin của sản phẩm, và cả hình ảnh. Với cách thiết lập chính sách giá thông minh và chặt chẽ, hệ thống giúp bạn quản lý một cách hiệu quả hàng hóa của mình: Sản phẩm nào được bán ở đâu, với giá theo nhóm khách hàng, theo số lượng ra sao.

Tạo đơn vị chuẩn – Tạo danh mục sản phẩm – Tạo loại sản phẩm

Bộ giải pháp chuẩn khi bạn cài đặt đã có sẵn 50 loại quy cách đóng gói cho sản phẩm, như: Cái, Thùng, Cây, Kg, Kiện… Và bạn có thể thêm bớt cho phù hợp với đặc thù doanh nghiệp trong màn hình sau

Thiếp lập bản đơn vị sản phẩm

Thiết lập danh mục sản phẩm

Thiết lập thông tin loại sản phẩm

Loại sản phẩm được thiết lập trong màn hình SYS302. Ở đây các bạn cần thiết lập một loại sản phẩm cụ thể sẽ đi với các định khoản kế toán nào khi xảy ra giao dịch với sản phẩm đó.

Tạo thông tin sản phẩm – Thiết lập sản phẩm vào khu vực kho – Thiết lập định mức tồn kho

Phần mềm Passport2IT-ERP quản lý sản phẩm theo quan hệ Cha-Con. Một sản phẩm có thể là con của một sản phẩm khác. Ví dụ sản phẩm túi xốp 0.5Kg và túi xốp 1Kg là 2 sản phẩm riêng biệt, có cùng cha là sản phẩm túi xốp. Trong sản phẩm túi xốp 0.5Kg có thể có nhiều con. ví dụ túi xốp In riêng cho khách hàng A… Việc quản lý sản phẩm theo quan hệ như vậy, giúp hệ thống kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm có thuộc tính tương đồng nhau, và biết được số lượng tồn theo nhóm sản phẩm, cũng như thiết lập các chính sách về hoa hồng, khuyến mãi theo nhóm sản phẩm.

Thiết lập sản phẩm PRO001

Mối quan hệ Cha – Con giữa các sản phẩm được thiết lập như hình.

Một sản phẩm muốn đưa vào vận hành, cần được kích hoạt ( IS ACTIVE), và được thiết lập vào khu vực kho ( Phím tắt SHIFT-F2)

Thiết lập sản phẩm vào kho

E:\Shared_Server_Data\ERP_THUONGMAI\SCREEN_SHOTS\WAH026_1.PNG

Thiết lập một sản phẩm vào khu vực cụ thể của kho. Một sản phẩm sau khi tạo ra, nếu được thiết lập vào kho của công ty nào thì mới được bán ở công ty đó.

Thiết lập hình ảnh sản phẩm

Phần mềm cho phép thiết lập nhiều hình ảnh trên 1 sản phẩm.

Thiết lập mã BarCode

Phần mềm Passport2IT ERP cho phép tạo 28 định dạng Barcode, QR Code chuẩn công nghiệp hiện nay

Tạo bản quy cách quy đổi

Bản quy đổi, và bản thiết lập thể tích sản phẩm là một chức năng nâng cao, được sử dụng cho các doanh nghiệp có chủng loại hàng hóa đa dạng, với nhiều quy cách đóng gói khác nhau. Việc thống nhất các quy cách đóng gói, giúp quản lý kho nắm chính xác số hàng tồn, và bộ phận kinh doanh, soạn hàng giảm được sai sót khi lên đơn hàng, đóng hàng.

Thiết lập quy cách quy đổi

Khi nhân viên kinh doanh nhận đơn hàng là Thùng, thì nhân viên kinh doanh không cần nhớ quy cách quy đổi sang Cái hay Chiếc, mà hệ thống sẽ theo thiết lập để tính.

Phần định nghĩa CBM được dùng riêng cho phân hệ DELIVERY (Quản lý giao hàng). Nhân viên giao hàng sẽ căn cứ vào thể tích của ORDER và thể tích thùng xe để lên đơn điều vận cho hợp lý.

Phân hệ quản lý giao hàng (Module Delivery), không nằm trong gói Standard.

Tạo giá mua sản phẩm, giá bán sản phẩm

Giá mua của sản phẩm được thiết lập tại màn hình PRO017

Danh mục nhà cung cấp được thiết lập tại màn hình PRO016

Phần mềm quản lý Passport2IT ERP quản lý cụ thể nhà cung cấp đến từng khu vực địa lý, thông tin người/nhiều người liên hệ của nhà cung cấp. Chi tiết tần suất giao dịch, và lịch sử giao dịch qua công cụ đồ thị trực quan, tức thời

Thiết lập danh mục nhà cung cấp.

Thiết lập địa chỉ nhà cung cấp

Giá bán sản phẩm được quản lý chặt chẽ và cho phép người dùng thiết lập nhiều loại hình giá bán.

Một cách tổng thể:

 1. Mỗi công ty có nhiều bản giá
 2. Mỗi bản giá có những trạng thái khác nhau, và chỉ được có duy nhất một bản giá có trạng thái ACTIVE tại một thời điểm, khoản thời điểm. Bản giá có trạng thái ACTIVE là bản giá sẽ được hệ thống dùng để làm bản giá bán hàng.
 3. Mỗi bản giá có thời gian bắt đầu và hết hiệu lực
 4. Trong mỗi bản giá có 3 Nhóm thiết lập giá
  1. Thiết lập giá bậc thanh bình thường
  2. Thiết lập giá theo Nhóm khách hàng (Vàng, Bạc, Đồng, khách Đại Lý…)
  3. Giá ngoại lệ theo từng khách hàng
 5. Giá bán theo giá của sản phẩm cha: Ví dụ: Túi xốp có nhiều loại 0.5KG, 1KG, 2KG, 5Kg nhưng đều có cùng một mức giá và thuộc họ túi xốp.

 

Thiếp lập bản giá theo Công ty

Thiết lập giá sản phẩm vào bản giá

Khi hệ thống tính giá trên đơn hàng ORDER. Đầu tiên hệ thống sẽ kiểm tra xem có thiết lập giá cho khách hàng đặc biệt không, nếu không có, hệ thống sẽ kiểm tra xem khách hàng ORDER đơn hàng thuộc nhóm nào, và có thiết lập giá riêng cho nhóm khách hàng đó không. Và cuối cùng hệ thống sẽ kiểm tra bản giá NORMAL (Giá bình thường)

Thiết lập các chính sách Khuyến mãi – Chiết khấu – Hoa Hồng

Tương tự như việc thiết lập bản giá mua, thiết lập Khuyến Mãi, Chiết Khấu, Hoa Hồng phân ra làm nhiều bản, và tại mỗi thời điểm chỉ có một bản có trạng thái ACTIVE

Thiết lập chính sách khuyến mãi

Thiết lập bản khuyến mãi

Thiết lập chính sách khuyến mãi – Quà tặng

Phần mềm Passport2IT ERP cho phép thiết lập khuyến mãi theo 3 hình thức:

 1. Giảm giá trực tiếp trên sản phẩm theo phần trăm
 2. Giảm giá trực tiếp trên sản phẩm theo số tiền
 3. Mua sản phẩm tặng sản phẩm

Quy tắc khuyến mã sẽ được áp dụng cho:

  • Nhóm khách hàng
  • Một khách hàng cụ thể
  • Cho toàn bộ khách hàng (Khi để trống)

Thiết lập chính sách chiết khấu

Thiết lập chính sách chiết khấu

E:\Shared_Server_Data\ERP_THUONGMAI\SCREEN_SHOTS\CRM006.PNG

Thiết lập chính sách hoa hồng cho nhân viên kinh doanh

E:\Shared_Server_Data\ERP_THUONGMAI\SCREEN_SHOTS\CRM822.PNG