Quản lý tốt là yếu tố sống còn để giảm thất thoát, tăng năng suất và trên hết là tạo sự công băng cho nhân viên. Ai giỏi thì hưởng nhiều, ai chưa tốt thì cũng phải thấy được để có hướng hoàn thiện thêm. Một cách đơn giản nhất: Một nhân viên ngày làm 8 tiếng thì output của 8h đó là gì? Để ra được output của 8h thì output của mỗi giờ là gì? Tích gió thành bão, không phải tự nhiên không có lửa mà lại có khói, không phải ngẫu nhiên mà các nước phát triển lại trả lương theo giờ. Các nước phát triển nhất là các nước có suy nghĩ đơn giản nhất: Làm tốt những bước nhỏ, kiểm tra được output của các bước nhỏ thì tự động những vấn đề lớn bản thân nó sẽ được tự giải quyết.

Dựa vào những nguyên tắc đơn giản nhất, passport2IT phát triển ứng dụng quản lý công việc trong công ty theo hướng chia nhỏ đầu việc và tích hợp vào bộ giải pháp tổng thể quản lý doanh nghiệp passport2IT ERP:
– Một nhân viên có các TASK (công việc) cần thực hiện, dự định ngày bắt đầu, kết thúc, ngày chính thức bắt đầu, kết thúc.
– Ghi nhận lại các ACTIVITY (hoạt động) của nhân viên: một nhiệm vụ cần chứng minh qua các hoạt động cụ thể, có hoạt động thì nhiệm vụ mới hoàn thành.
– Ai là người kiểm tra, xác nhận hoàn thành ( Người quản lý kiểm tra chất lượng công việc của nhân viên)
– Ai là người kiểm tra người kiểm tra đã làm tốt không, có bao che không (Sếp, khách hàng kiểm tra công việc của người được giao nhiệm vụ quản lý)

Khi mọi việc đã phân ra rõ ràng, minh bạch và ai cũng thấy, thì không có lý do để biện minh cho sự chậm trễ và hoàn thành không đúng tiến độ.

Nghệ thuật ở đây chỉ tóm gọn lại ở 2 điểm:

– Chia công việc lớn ra thành những công việc nhỏ (từ 2 đến 4h) cho một đầu việc ==> Output theo GIỜ chứ không phải theo ngày, tuần, tháng.
– Xem lại các hoạt động (ACTIVITY) được nhân viên ghi nhận với nhiệm vụ được giao ==> Hoạt động đúng thì kết quả đúng.

Công việc của quản lý là giao việc, theo dõi và giúp đỡ khi có cảm giác nhân viên không theo kịp tiến độ hay có hoạt động sai hướng. Phân hệ quản lý công việc của Passport2IT-ERP được phát triển sát với ý tưởng trên. Việc ghi nhận công việc qua hệ thống đều đặn ngày qua ngày sẽ tạo nên một thói quen tốt cho nhân sự của công ty.