PHÂN HỆ MUA HÀNG (PURCHASING)

Sau khi các thông tin về sản phẩm, giá mua, và kho đã được thiết lập. Người dùng có thể bắt đầu lên đơn đặt hàng mua và nhập hàng

Quy trình nhập mua hàng có 2 quy trình

Quy trình mua hàng cho phiên bản STANDARD

Quy trình mua hàng cho phiên bản ENTERPRISE

Phiên bản ENTERPRISE bao gồm phần đặt hàng, duyệt đơn đặt hàng, nhập kho bên ngoài cổng, chuyển kho vào kho chứa sản phẩm, kế toán kho xác nhận phiếu nhập kho, kế toán công nợ duyêt phiếu nhập kho để ghi nhận công nợ

QUY TRÌNH MUA HÀNG CHO PHIÊN BẢN ENTERPRISE

Bước 1 : Tạo đơn mua hàng

Vào phân hệ PURCHASING chọn màn hình WAH020_Tạo đơn mua hàng

Màn hình tạo đơn mua hàng

  • Chọn công ty nhập hàng . Lưu ý Công ty chính đặt hàng cho chi nhánh, chọn company là chi nhánh
  • Chọn nhà cung cấp . Lưu ý khi chọn nhà cung cấp hệ thống lọc những sản phẩm đã cài đặt giá mua của nhà cung cấp đó
  • Bấm TẠO ĐƠN HÀNG
  • Nhập sản phẩm và số lượng

Tạo nhà cung cấp mới, tạo sản phẩm mới , quy cách đóng gói , giá mua tham khảo link https://passport2it.com/phan-mem-quan-ly-toan-dien-passport2it-erp-quy-trinh-thiet-lap-san-pham/

Bước 2 : Duyệt đơn mua hàng

Vào phân hệ PURCHASING chọn màn hình WAH032_Danh sách các đơn hàng đã tạo

Lưu ý : Màn hình WAH032 có 4 trạng thái, theo dõi trạng thái đơn hàng tại cột STATUS : PENDING : đơn hàng vừa mới tạo;

APPROVED: đơn hàng đã duyệt ;

RECEIVE : Đơn hàng đã nhận đủ ;

FINISHED : đơn hàng đã hoàn thành

Chọn đơn mua hàng cần duyệt trạng thái “ PENDING” , bấm nút XÓA MÃ CHẶN (CLEAR STOP CODE) để duyệt

Màn hình duyệt đơn mua hàng

Chọn mã chặn APPROVED_NEDDED dưới bảng bấm CLEAR STOP ( XÓA MÃ CHẶN)

Bước 3 : Nhập kho

Quy trình nhập kho các bạn tham khảo trong tài liệu về phân hệ quản lý khog