Quản lý khách hàng, quản lý nhân viên kinh doanh, nắm được hành vi của khách hành và sự hoạt động hiệu quả của đội Sales là yếu tố sống còn cho mọi đối tượng kinh doanh.

Phân hệ quản lý khách hàng trong bộ giải pháp Passport2IT ERP cho phép doanh nghiệp có thể quản lý chặt chẽ các đối tượng khách hàng của mình. Phân công, và đánh giá hiệu quả của các nhân viên Sales.

I. Các chức năng trong phân hệ Quản lý khách hàng:

 • Quản lý các thông tin của khách hàng
 • Quản lý trạng thái của khách hàng tiềm năng, mức độ ưu tiên
 • Phân công nhân viên kinh doanh thụ lý và chăm sóc
 • Địa chỉ của khách hàng theo vị trí thực, giúp cho việc thống kê doanh thu, lợi nhuận theo khu vực chính xác tuyệt đối
 • Ghi nhận lại toàn bộ các hoạt động của NVKD
 • Ghi nhận lại các chi phí phát sinh trong quá trình chăm sóc khách hàng
 • Hệ thống phân quyền cao cấp, chỉ khách của NV kinh doanh nào thì NV đó thấy và người cấp trên thấy
 • Xuất trực tiếp dữ liệu sang Excel, PDF
 • Tích hợp với công cụ phân tích thông minh để phục vụ cho việc làm báo cáo thống kê
 • Cho đính kèm file khi nhân viên kinh doanh ghi nhận hoạt động.
 • Chuyển đổi từ Lead sang Opportunity ( Có tiềm năng cao, có thể dẫn đến giao dịch)
 • Ghi nhận báo giá
 • Cho phép quản lý xem và duyệt báo giá trước khi gởi ra ngoài
 • Chức năng tìm kiếm thông minh
 • Chức năng nhóm dữ liệu không giới hạn
 • Chức năng tô màu theo các tiêu chí phức tạp
 • Chức năng chuyển đổi từ báo giá sang đơn hàng
 • Chức năng chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng sang khách hàng chính thức khi phát sinh giao dịch
 • Chức năng thiếp lập phân loại nhóm khách hàng không giới hạn
 • Chức năng đồng ý ngừng chăm sóc khách hàng sau khi các hoạt động chăm sóc không thành công (với lý do cụ thể mới được đóng)
 • Chức năng thiết lập giá cao cấp theo từng nhóm khách hàng, số lượng mua
 • Chức năng thiết lập khuyến mãi, chiết khấu vượt trội như giảm giá theo phần trăm, giảm giá trực tiếp, giảm giá khi đạt định mức về số lượng, giảm giá hoặc có quà tặng sản phẩm khác khi thỏa mãn nhiều tiêu chí…
 • Chức năng thiết lập hoa hồng cho nhân viên kinh doanh theo nhóm sản phẩm, sản phẩm cụ thể và chính sách hoa hồng thay đổi theo từng năm.
 • Chức năng xem tồn kho theo thời gian thực ngay khi đánh đơn hàng
 • Chức năng xem số lượng hàng thu mua sắp về, số lượng đã đặt hàng, số lượng đã chốt kho chuẩn bị xuất đi.
 • Chức năng chặn đơn hàng khi vượt định mức công nợ, khi khách hàng chưa chuyển khoản
 • Chức năng cho quản lý duyệt, kế toán duyệt và bảo vệ duyệt khi muốn xuất hàng ra khỏi công ty ( Các thiết lập các loại duyệt là không giới hạn)
 • Chức năng quản lý đơn hàng trả về
 • Chức năng ghi nhận tiền chuyển khoản, xác nhận tiền chuyển khoản theo đơn hàng
 • Chức năng quy đổi mặt hàng có nhiều quy cách đóng gói khác nhau về một đơn vị chuẩn

II. Quản Lý Thông Tin Khách Hàng

Màn hình quản lý đầu mối (LEAD)

Màn hình dùng để ghi nhận các thông tin ban đầu khi tiếp cận khách hàng, đồng thời cũng ghi nhận lại quá trinh chăm sóc khách hàng của bộ phận kinh doanh. Nếu một khách hàng cơ hội quá lâu không thể chuyển thành khách hàng chính thức, hay nhân viên kinh doanh có tỉ lệ chuyển đổi thấp, đều được ghi nhận lại. Qua đó, nhà quản lý sẽ có dữ liệu để đưa ra những chiến lược điều chỉnh kịp thời.

Quản lý địa chỉ khách hàng không giới hạn theo vị trí thực

Quản lý hoạt động chăm sóc khách hàng của NVKD

Màn hình ghi nhận lại quá trình chăm sóc khách hàng của NVKD. Việc cập nhật công việc đều đặn mỗi ngày sẽ hình thành thói quen tốt, và giữ cho nhịp làm việc được duy trì bền bỉ.

Khi một khách hàng cơ hội được chuyển thành khách hàng chính thức (Có giao dịch yêu cầu báo giá,thiết kế mẫu, mua hàng) thì khách hàng LEAD sẽ chuyển thành ACCOUNT

Màn hình quản lý ACCOUNT

Màn hình cho phép người dùng quản lý thông tin và có cái nhìn tổng quát về giao dịch của từng khách hàng, nhóm khách hàng với công ty. Người dùng có thể xem ngay lập tức theo thời gian thực dữ liệu dưới nhiều góc độ trực quan mà không cần phải đợi tổng hợp sổ sách từ nhiều nguồn khác nhau. Một số thông tin quan trọng như:

 • Lịch sử đơn hàng, giá trị đơn hàng, trạng thái xử lý theo thời gian thực
 • Tần suất mua hàng
 • Chi tiết các mặt hàng đã giao dịch

Bên cách các số liệu riêng cho từng khách hàng, thì nhà quản lý có thể nhìn một cách tổng thể qua các Dashboard có sẵn, hoặc tự xây dựng Dashboard riêng cho mình.

Màn hình thống kê tổng thể khách hàngE:\Shared_Server_Data\ERP_THUONGMAI\SCREEN_SHOTS\DAB101.PNG

Màn hình thống kê giao dịch của khách hàng theo địa lý – thời gian và NVKD